Yaptıklarımız

 • Mizanpaj
 • Tasarım
 • Dizgi
 • Katalog
 • Broşür
 • Reklam

Kullandığımız Programlar

 • InDesign
 • Quark
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Freehand
 • Acrobat
 • Office Programları
 • Fine Reader
 • PDF Programları
 • Dönüştürme Programları
 

 

 

 

Hakkımızda

Tasarım çok geniş bir kavram... Kalite, Mükemmellik, Estetik, Göz Zevki, Güven, Heyecan, Keyif, Memnuniyet kadar açık ve duru. Vizyon, başkalarının göremediğini görme sanatıdır. Liderlik ise gerçeğe dönüştürebilme kapasitesi... 

İnanıyoruz ki, alanımızdaki başarıların arkasındaki destekleyici güç; tecrübe ve kaliteye yönelik tutkulardır. Farklı ve kaliteli hizmetler, neyi nerede bulacağını bilen beyinlerin, bilgi kirliliğine bulaşmadan farklı metotlar ve yeni olanaklar görmesiyle ortaya çıkar.

Bu nedenle stratejimiz; yeni gelişmeleri takip etmek, işimize uyarlayabileceğimiz kısımları almak ve çalışmalarımızda kullanmaktır.

Amacımız; klasik bakış açısına yeni bir bakış getirmek, hafızalarda "bir iz bırakmak"tır.

Başta çeviri firmalarını zaman ve masraf kaybından kurtarıyor, ajansların iş yükünü hafifletiyoruz.  Hedefi kitlemiz; çeviri firmaları, ajanslar, yayınevleridir.

 

·         Mizanpaj

Firmaların orijinali başka dilde olan bir belgeyi, Türkçe’ye veya başka bir dilde hazırlanmasıdır. Çeviri firması, ilgili belgeyi çevirir ve orijinaline uygun olarak birebir mizanpajının yapılması için bize teslim eder.

Yoğun olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş belgeler yapıyor olsak da Latin dilleri ağırlıkta olup Arapça, İbranice, Rusça, Yunanca, Bulgarca dillerinin de mizanpaj işlerini yapıyoruz.

 

·         Tasarım

Dergi, Broşür, Katalog, Insert, Kartvizit gibi işleriniz için örnek çalışmalarımızı talep edebilirsiniz.

 

·         Dizgi

Kağıt ortamında yazılı veya bilgisayarda müdahale edilebilir hali olmayan belgeler dijital ortama aktarılır.

 

·         Tarama / Dijital Ortama Aktarma

Resimli/resimsiz belgeleriniz taranır, dijital ortama aktarılır.